حقحق   اگرازمزرعه لطف تو  گندم  چیدم                                      حقم بود  یاکه ازآبی چشمت غزلی دزدیدم                                      حقم بود  تو اگر پنجره پوزش وپدرود شدی                                     حقت بود  من به بیهوده ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 35 بازدید

درفاصله پدرود و پاییز

  درفاصله پدرود و پاییز       انگیزه ی نیست          برای مکیدن زنده گی                        تمامی بهانه ها خشکیده اند                                   در زهدان ثانیه ها     خسته ام           خسته ام                  ازین ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 48 بازدید

تو

                            تو پشت کلکینچه لبخند توتصویرخداست وحضورت تپش سبزترین ثانیه هاست   گرچه دیریست که ازحنجره هانیست اثر قامت تست که فرهنگ صداپابرجاست  
/ 13 نظر / 32 بازدید

پاسخ

            پاسخ من با آرزو های کوچک زیسته ام چشمان مرتعشم                  باگدایی لبخند عادت کرده اند و تمام حجم زندگی ام درمصراع ساده  مرسل خلاصه میشود ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 23 بازدید

حسرت

*                         حسرت *   وقتی که قریه را             معصومیت ستاره گان آراستند                      تو در ناتوانی ام هبوط می کردی   و من چه ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 20 بازدید
مهر 89
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست